ژئوگرید ها (Geogrids)

 

ژئوگرید پلی استری دوسوبه BEGRID ژئوگرید پلی استری دوسوبه BEGRID

ژئوگرید پلی اتیلنی تکسویه E'GRIDژئوگرید پلی اتیلنی تکسویه E'GRID

 

ژئوگریدها گروهی دیگر از خانواده ژئوسنتتیک ها می باشند که از جنس پلی استر و پلی اتیلن و یا ترکیبی از این مواد و یا سایر مواد مشابه بوده و در ضخامت، سایز و ابعاد مختلف به صورت ورقهای مشبک تولید می شوند.

 

ژئوگریدها به عنوان تقویت کننده های مناسب مورد استفاده قرار می گیرند زیرا آنها دارای مقاومت کششی بالا و قفل شدگی قابل توجهی با خاکها هستند.

 

ژئوگریدها معمولا" در مناطقی که خاک ها اشباع و یا نم دار هستند در بالا و پایین لایه ژئوتکستایل قرار می گیرند.

 

مزایای بکارگیری ژئوگریدها در پروژه های عمرانی تقریبا" مشابه با مزایای بکارگیری ژئوتکستایلها ولی با مقاومتهای بسیار بالاتر می باشند نمونه ای از کاربریهای آن ساخت دیوارهای حائل با ارتفاع بالا، تحکیم لایه های آسفالتی، اجرای دیوارهای فضای سبز قائم و تحکیم بسترهای راه و راه آهن و ... میباشند.

 

 

کاربریهای ژئوگرید


پردیس - تهران دیوار های ژئوگریدی کوله پل پردیس - تهران دیوار های ژئوگریدی کوله پل
ژئوگریددیوار خاک مسلح با استفاده از ژئوگرید
ری – تهران دیوار های ژئوگریدی کوله پل ری – تهران دیوار های ژئوگریدی کوله پل
ژئوگریددیوار خاک مسلح با استفاده از ژئوگرید
•  استفاده در ساخت خاکریزها، بستر و زیرسازی پروژه های مختلف حمل و نقل

 

•  استفاده در استحکام و تثبیت شیبهای تند با نماهای سبز و متنوع دیگر

 

•  ساخت و اجرای دیوارهای حائل خاک مسلح تا زاویه 90 درجه

 

•  افزایش پایداری در جهت جلوگیری از حرکت لایه های خاک در شیبهای تند

 

مقایسه اقتصادی دیوار حائل بتنی و دیوار خاک مسلح ژئوگریدی


مقایسه اقتصادی دیوار حائل بتنی و دیوار خاک مسلح

4 جز اصلی دیوار خاک مسلح